Για να κάνετε αναζήτηση πρέπει να συμπληρώσετε τουλαχιστον ένα από τα διαθέσιμα κριτήρια:

α. όνομα/επωνυμία: εαν γνωρίζετε το όνομα του επαγγελματία ή την επωνυμία της επιχείρησης

β. πόλη/περιοχή: δίνετε την περιοχή που σας ενδιαφέρει πχ Αθήνα, Πάτρα κλπ, η ιστοσελίδα προσπαθεί να σας βοηθήσει κι ενόσω εισάγετε το κείμενό σας, σας προτείνει περιοχές ώστε να γλιτώσετε χρόνο ή να αποφύγετε λάθη

γ. επαγγελματική κατηγορία: εισάγετε την επαγγελματική κατηγορία που σας ενδιαφέρει πχ καφετέρια, εστιατόριο κλπ, και πάλι η ιστοσελίδα προσπαθεί να σας βοηθήσει κι ενόσω εισάγετε το κείμενό σας, σας προτείνει περιοχές ώστε να γλιτώσετε χρόνο ή να αποφύγετε λάθη

δ. λέξεις κλειδιά: δίνετε λέξεις κλειδιά που ενδεχομένως να περιγράφουν τον επαγγελματία ή επιχείρηση που σας ενδιαφέρει ώστε τα αποτελέσματα να είναι πιο κοντά σ' αυτό που ψάχεντε. Εδώ έχετε τη δυνατότητα να βρείτε σε ποιόν ανήκει ένας τηλεφωνικός αριθμός εφόσον είναι το μόνο στοιχείο που έχετε διαθέσιμο (αντιστροφή αναζήτηση)