ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΡΟΥΣΣΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΡΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Στοιχεία καταχώρησης επιχείρησης


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Η επιχείρηση μας δραστηριοποιείται στο χώρο των Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών και Έργων από το 1990. Έχει τρεις διαφορετικούς κύριους κλάδους δραστηριοποίησης. - Στον τομέα των Μελετών ασχολούμαστε με τη σύνταξη, μελετών ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων , την διεκπεραίωση των Μελετών αλλά και την επίβλεψή τους στη φάση κατασκευής. Η επιχείρηση είναι στελεχωμένη με δύο Μηχανολόγους Μηχανικούς, και βρίσκεται σε μόνιμη συνεργασία με τρεις ακόμη. Αυτό μας καθιστά ευέλικτους τόσο στη σύνταξη Η/Μ μελετών όσο και στην παρακολούθηση και διεκπεραίωσή τους. - Στον τομέα του εμπορίου, αντιπροσωπεύουμε εταιρίες με μεγάλη εμπειρία και γνώση στο αντικείμενο, οίκους επώνυμους σε όλη τη γκάμα των προϊόντων μας με προϊόντα αξιόπιστα, προσιτά σε τιμές και φιλικά στο περιβάλλον. - Στον τομέα της εγκατάστασης , ασχολούμαστε με τις ηλεκτρομηχανολογικές κατασκευές σε κτήρια σε υπαίθριους χώρους, δημόσια και ιδιωτικά. Ο κατάλογος των Έργων μας έχει αντιπροσωπευτικά έργα από κάθε κατηγορία. Με μόνιμο προσωπικό από τέσσερις τεχνίτες θερμουδραυλικούς, τρεις τεχνίτες ψυκτικούς, και τρεις τεχνίτες ηλεκτρολόγους, τεχνίτη κολυμβητικών δεξαμενών μπορούμε να αντεπεξέλθουμε σε κάθε έργο που συμμετέχουμε.

TAGS

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΡΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΡΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΥΡΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΡΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ - ΠΙΣΙΝΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ - ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΡΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΡΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΡΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΡΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΡΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΡΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ - ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΡΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΥΡΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΥΡΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΥΡΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΡΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΡΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Map Data
Map data ©2017 Google
Map DataMap data ©2017 Google
Map data ©2017 Google
Map
Satellite

Για την μεταβολή / διόρθωση των στοιχείων της καταχώρησης αυτής δώστε το password που έχετε λάβει από το VresNet (χαρακτήρες μόνον μικροί λατινικοί ή αριθμοί) και πατήστε το πλήκτρο "Διόρθωση Στοιχείων".


Κωδικός πρόσβασης

ή πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα